Walks Archive-2003

Follow the camera links for a description or photographs (or both) of the walk.


December 2003

13

 

X'mas walk & party (Tsukuba-shi)


Ryoko & Ajay

7

 

Akagi-san (Gunma-ken)


Nicolas & Jan


November 2003

22-23

 

Ryokami-yama (Saitama-ken)


Masako Okamoto

1-2

 

Asahi-dake (Fukushima-ken)


Ryoko & Ajay


October 2003

25

 

Nemoto-san (Tochigi-ken)


Paul Reay

11-12

 

Mikagura-dake (Nigata-ken)


Terubumi (Terry) Saito


September 2003

28

 

Night hike (Ibaraki-ken)


Nicolas Delerue

14-15

 

Kumotori-yama (Tokyo-to/Saitama-ken/Yamanashi-ken)


Paul Reay


August 2003

30

 

Fuji-san (Shizuoka-ken/Yamanashi-ken)


Viswanath Ajay Mallia

23

 

Iwaki waterfall walk (Ibaraki-ken)


Victor Heese


July 2003

26-27

 

Historical walk in Nagano (Nagano-ken)


Victor Heese

12

 

BBQ (Tsukuba-shi)


Viswanath Ajay Mallia

June 2003

28-29

 

Hakone (Yamanashi-ken)


Tadashi Takemori

7

 

Gozen-yama (Tokyo-to)


Viswanath Ajay Mallia

May 2003

25-26

 

Nikko birthday walk (Tochigi-ken)


Nicolas Delerue

3

 

Atago-san & Kasama (Ibaraki-ken)


Masako Okamoto

April 2003

19-20

 

Izu (Shizuoka-ken)


Akira Kagawa


March 2003

14-15

 

Mihara-yama (Izu-Oshima, Tokyo-to)


Akira Kagawa

8

 

Narukami-yama(Ibaraki-ken)


Viswanath Ajay Mallia


February 2003

22-23

 

Nikko X-C Skiing(Tochigi-ken)


Victor Heese

8

 

Inawashiro Downhill Skiing(Fukushima-ken)


Terry Saito


January 2003

25

 

Kaba-san (Ibaraki-ken)


Masako Okamoto

25

 

Yoro Gorge & Onsen Tour (Chiba-ken)


Tadashi Takemori

 


 

TWMC Walks in 2003

TWMC Walks in 2002

TWMC Walks in 2001

TWMC Walks in 2000

TWMC Walks in 1999

TWMC Walks in 1998


 

 Back to the Home Page